ดักแด้ไหม สามารถลดความบกพร่องทางสมองได้

ดักแด้ไหม
ดักแด้ไหมแต่ก่อนดักแด้ไหมเป็นเพียงอาหารพื้นบ้านทั่วๆไปแต่ในปัจจุบันดักแด้ไหมได้กลายเป็น นวัตกรรมสุขภาพและยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ในยุคที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า

” ดักแด้ไหมสามารถเพิ่มการเรียนรู้และความจำซ้ำยังสามารถป้องกันภาวะ ความจำบกพร่องที่พบในโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer’sdisease) ”

นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนและมีกรดอะมิโนสำคัญจำนวนมากทั้งยังพบอีกว่าดักแด้ไหม สามารถป้องกันและลดอันตรายจากการทำลายสมองเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคพิษสุราเรื้อรัง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปกป้องสมอง

งานวิจัยเบื้องต้นของนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ พบว่า

” สารสกัดดักแด้ไหมสามารถลดความบกพร่องทางสมองในแบบจำลองของภาวะออทิสติกได้ ”

ยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดดักแด้ไหมยังมีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดตลอดจนลดการเกิดหลอดเลือดตีบ (Atherosclerotic plaque)

ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม FAO( องค์การอนามัยโลก ) ถึงพยายามผลักดันให้แมลงเป็นอาหารจานหลักที่จะนำมาทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ

ราคาหลักร้อย แต่ประโยชน์หลักล้านเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องจัดไป ไฮโซ!

แมลงทอดไฮโซ เกษตรฯดันจิ้งหรีดขึ้นแท่นแมลงเศรษฐกิจ

แมลงทอดไฮโซ
แมลงทอดไฮโซกระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด คาดภายในปี 2560 ไทยจะประกาศใช้มาตรฐานจีเอพีฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเป็นทางการ เพื่อการันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์แมลงของไทย และขยายโอกาสทางการตลาดส่งออกสู่ตลาดโลก

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “โอกาสทองจิ้งหรีดไทยไปอียู : แมลงเศรษฐกิจเปลี่ยนโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.) ร่วมกันจัดขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานนอกจากการบรรยาย เรื่อง เพาะเลี้ยงแมลงในประเทศไทย: ฟาร์มจิ้งหรีดและผลกระทบด้านสังคม โภชนาการ และเศรษฐกิจ โดย รศ. ดร. ยุพา หาญบุญทรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสัมมนากลุ่มย่อยและระดมความคิดเห็น ในเรื่องมาตรฐาน GAP ขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสร้างเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ โดยวิทยากรจากสหภาพยุโรป (EFSA) มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้แทน มกอช.ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น แล้ว คณะยังได้เดินทางไปดูฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อศึกษาดูงานการเลี้ยงจิ้งหรีด มาตรฐานในฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ณ อำเภอบ้านพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วย

“มกอช. ได้พาคณะผู้แทนสหภาพยุโรปลงพื้นที่ เยี่ยมชมงานด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด การจัดการมาตรฐานในฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร ณ หมู่บ้านจิ้งหรีด อำเภอบ้านน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากจิ้งหรีดถือเป็นแมลงเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสูง มีการขยายตัวการผลิตในระยะ 2 – 3 ปีหลังนี้อย่างมาก โดยในปี 2558 มีมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท/ปี อีกทั้งยังเป็นสินค้าอาหารที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคาถูก ต้นทุนต่ำ และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า อาทิ Snack food รสชาติต่างๆ ทั้งรสต้มยำ รสวาซาบิ และจิ้งหรีดชนิดโปรตีนผงเพื่อนำไป แปรรูปเป็นเค้ก และคุกกี้ เป็นต้น”นางสาวดุจเดือน

ดังนั้น การที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านประเมินความเสี่ยงของสหภาพยุโรปหรือ ESFA ได้มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบโนเวลฟู้ด แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการของไทย ให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรปที่ปรับกฎระเบียบให้การยอมรับแมลงเป็นโนเวลฟู้ด (Novel Food) หรือ กฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 รวมถึงการยื่นคำร้องและข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดตลาดอาหารใหม่ในสหภาพยุโรปด้วย ขณะเดียวกัน มกอช. ยังกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงในฟาร์มจนถึงการวางจำหน่ายในตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและมีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดสหภาพยุโรป ทั้งด้านโภชนาการ ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์แมลงของไทยในสหภาพยุโรปและตลาดโลกได้

ในเร็วๆนี้ มกอช. ได้เตรียมจัดทำมาตรฐานจีเอพีฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อรองรับกับการพัฒนาตลาดของจิ้งหรีดซึ่งมีแนวโน้มในการเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีตลาดต่างประเทศรองรับ มาตรฐานการผลิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าปลายทาง เกษตรกรไทยมีความเชี่ยวชาญในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว หากพัฒนาการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้เร็วจะสร้างความได้เปรียบทางการค้า และประเทศไทยอาจเป็นศูนย์กลางการผลิตจิ้งหรีดในภูมิภาคนี้เนื่องจากมีความพร้อมมากที่สุด ทั้งนี้ มีแผนที่จะประกาศใช้มาตรฐาน จีเอพี ฟาร์มจิ้งหรีด ได้ภายในปี 2560

ปัจจุบันเมืองไทยมีฟาร์มจิ้งหรีดมากถึงประมาณ 20,000 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรนิยมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย ใช้น้ำน้อย ใช้เงินลงทุนต่ำ สามารถเลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับสังคมเกษตรกรรมของไทยในปัจจุบัน โดยจิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงเชิงพาณิชย์มี 3 สายพันธุ์ คือ สะดิ้ง ทองดำ และจิ้งหรีดขาว มีกำลังการผลิตสูงถึง 7,500 ตันต่อปี แหล่งจำหน่ายใหญ่คือตลาดโรงเกลือ และส่งโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดส่งออกไปยังตลาด สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.thansettakij.com/2016/10/27/109871

แมลงทอดไฮโซ อร่อยดี มีประโยชน์

แมลงทอดไฮโซ
ย้อนกลับไป 10 ปีก่อน หากใครทานแมลงทอดอาจจะโดนมองว่าแปลก ขยะแขยง หรือต่อต้านการทานแมลงไปเลยก็ได้ แต่ในปัจจุบันเราพบเห็นร้านขายแมลงทอดได้ตามข้างถนนหนทางทั่วไป แล้วไม่ใช่ราคาถูกๆ เสียด้วยสิ

แม้รูปร่างหน้าตาจะไม่น่าทานเท่าไร แต่รับรองได้ว่าหากได้ทานแล้วจะติดใจ แถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเพียบ เลยทำให้ใครหลายคนติดใจในรสชาติของเจ้าแมลงทอดจนถอนตัวไม่ขึ้น

5 ประโยชน์สุดล้ำของ “แมลงทอด”

1. โปรตีนสูงงงงงง แมลงดิบแค่ 100 กรัม มีโปรตีนถึง 9-65 กรัมเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับชนิดแมลงที่คุณทาน แมลงที่ให้โปรตีนมากที่สุดคือ ตั๊กแตนปาทังก้า และแมงมัน นั่นเอง โปรตีนที่ได้จากแมลงใกล้เคียงกับโปรตีนที่ได้จากไข่ไก่ 1 ฟอง หรือหมูบด เนื้อไก่ 100 กรัมเลยเชียว แต่หนอนไหมเป็นแมลงที่มีโปรตีนคุณภาพดีมากที่สุดนะ

2. ช่วยลดคอเลสเตอรอล เชื่อไหมว่าในแมลงมีสารไคติน เมื่อไคตินถูกย่อยจนส่วนหนึ่งได้ออกมาเป็นไคโทซาน ทั้งไคติน และไคโทซานสามารถจับตัวกับไขมัน แล้วทำให้ระดับคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ

3. ช่วยต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต์ในระบบทางเดินอาหาร เป็นผลพวงมาจากไคติน และไคโทซานอีกเหมือนกัน

4. แมลงเป็นแหล่งอาหารชั้นดีราคาถูกสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ จึงมีแม้กระทั่งรายงานจากองค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เกี่ยวกับ “แมลงที่ทานได้ เป็นความหวังแห่งอนาคตสำหรับความมั่นคงทางอาหารและอาหารสัตว์”

5. นอกจากโปรตีนสูง หาทานได้ง่ายแล้ว ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอื่นๆ อีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่อย่างฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และวิตามินบี

ขอบคุณแหล่งที่มา http://health.sanook.com/4569/

กินแมลง นักท่องเที่ยวที่ลองแล้วติดใจ

กินแมลง
กินแมลงอาหารแปลกที่คนไทยพบเห็นและเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คน เราเป็นคนไทยบางครั้งยังมองว่าแปลกเลย เห็นด้วยใช่ไหมละคะ แต่ใครจะไปรู้ว่า นักท่องเที่ยว จะจัดว่ามันเป็น อาหารแปลกเอามากๆ อย่างหนึ่งเลยที่เดียว แต่ก็อย่าคิดว่าจะมีแต่ประเทศไทยเพียงที่เดียวนะคะ ที่จะทาน แมลงทอด กัน เพราะใน ทวีปเอเชีย ส่วนใหญ่แล้วก็ทาน แมลงทอด เหมือนกันนะ จนมองว่าไม่ใช่ อาหารแปลก แต่อย่างใด อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ก็ทานกันเป็นอาหารคราวหรือเป็นอาหารหลัก ที่ทานคู่กับข้าวของเขาเลยทีเดียว ส่วนในเวียดนามก็ไม่ได้มีแค่ แมลงทอด เพียงอย่างเดียวแต่เขายังมี แมลงป่อง และแมงมุม อีกด้วย และที่ขายไม่ได้ก็ในประเทศจีน แปลกไปกว่านั้น เพราะในแผงที่ขายแมลงทอดนั้น มีแมลงมากมายหลายชนิดและเขายังขายปลาดาวย่าง ม้าน้ำย่าง และตะขาบอีกด้วย

อย่างนักท่องเที่ยวที่มาจากอังกฤษกลุ่มหนึ่งโดยมี Richard S. Ehrlich หนึ่งในนั้นได้เขียนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการกินแมลงทอดของ Beverly Burnett ให้เราได้อ่านกันผ่านสื่อต่างชาติไว้ว่า นั้นได้มาเที่ยวที่เมืองไทย และได้มาเดินที่ ถนนข้าวสาร จึงได้เจอกับ รถเข็นขายแมลงทอด ซึ่งทำให้พวกเขาต้องตกใจเป็นอย่างมาก เพราะในรถเข็นคันนั้น มีแมลงทอดหลายหลายชนิดที่ทอดแล้ว วางไว้ให้เลือกว่า จะทานแมลงอะไรดีอย่างเช่น ตั๊กแตน หนอนไหม แมงดานา จิ้งหรีด และแมลงตับเต่า

ดักแด้หนอนไหม มีประโยชน์มากเหลือเกินจริงๆ

ดักแด้หนอนไหม
ดักแด้หนอนไหมแต่ก่อนดักแด้ไหมเป็นเพียงอาหารพื้นบ้านทั่วๆไปแต่ในปัจจุบันดักแด้ไหมได้กลายเป็น นวัตกรรมสุขภาพและยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ในยุคที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า ” ดักแด้ไหมสามารถเพิ่มการเรียนรู้และความจำซ้ำยังสามารถป้องกันภาวะ ความจำบกพร่องที่พบในโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) “

นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโปรตีนและมีกรดอะมิโนสำคัญจำนวนมากทั้งยังพบอีกว่าดักแด้ไหม สามารถป้องกันและลดอันตรายจากการทำลายสมองเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคพิษสุราเรื้อรัง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปกป้องสมอง งานวิจัยเบื้องต้นของนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ พบว่า ” สารสกัดดักแด้ไหมสามารถลดความบกพร่องทางสมองในแบบจำลองของภาวะออทิสติกได้ “

ยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดดักแด้ไหมยังมีฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดตลอดจนลดการเกิดหลอดเลือดตีบ (Atherosclerotic plaque)
ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม FAO( องค์การอนามัยโลก ) ถึงพยายามผลักดันให้แมลงเป็นอาหารจานหลักที่จะนำมาทดแทนเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
ราคาหลักร้อย แต่ประโยชน์หลักล้านเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องจัดไป ไฮโซ!

crickets แมงสะดิ้ง เมนูสะดิ้ง

crickets
cricketsสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเมนูแมลงทอดทั้งหลาย วันนี้รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง (30 กันยายน) รายการสารคดีความรู้เคียงคู่กับความอร่อย ซึ่งออกอากาศเป็นเทปสุดท้าย ได้พาทุกท่านไปที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงแมงสะดิ้ง ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อทำความรู้จักกับสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับ คุณสมชาย แซ่ฉั่ว อย่างเป็นกอบเป็นกำ แถมฟาร์มแห่งนี้ ยังถือเป็นโรงเรือนต้นแบบที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานได้อีกด้วย

และถึงแม้ว่าชาวอีสานจะนิยมเรียกเจ้าสัตว์ชนิดนี้ว่า แมงสะดิ้ง เพราะมันท้องป่องตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ แต่จริง ๆ แล้วแมงสะดิ้ง ถือเป็นแมลงชนิดหนึ่ง เพราะมี 6 ขา และยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ อาทิ จิ้งหรีดทองแดงลาย หรือจิ้งหรีดขาว ซึ่งในการเพาะพันธุ์แมงสะดิ้งนั้น เจ้าของฟาร์มยังสามารถนำมูลของแมงสะดิ้งมาจำหน่ายในฐานะปุ๋ยชั้นเลิศ ที่มีราคาถูก แต่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน และส่งผลให้พืชผลเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงแมงสะดิ้ง ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพื้นที่กว้างเพื่อทำโรงเรือน ในรูปแบบของอาคารที่สามารถกันฝนได้ และยังต้องสร้างบ่อเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ โดยการก่อซีเมนต์ให้สูงจากพื้น ประมาณ 1.2 เมตร แล้วใช้พลาสติกลื่น ๆ ติดบริเวณขอบบ่อ เพื่อกันไม่ให้แมงสะดิ้งไต่ออกนอกบ่อ ก่อนจะนำตาข่ายโปร่งมาคลุมปากบ่อ เพื่อป้องกันไม่สัตว์อื่นเข้ามากินแมลงอีกด้วย

แน่นอนว่า จากการสำรวจรายชื่อของแมลงที่คนนิยมบริโภค หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของแมงสะดิ้งอยู่ด้วย ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ความอร่อยของแมงสะดิ้ง วันนี้เราจึงมีเมนูใหม่ ๆ มาแนะนำ แต่ถ้าแค่เมนูทอดธรรมดาอาจจะไม่น่าสนใจเท่าใดนัก เนื่องจากสามารถหาทานได้ตามท้องตลาดทั่ว ๆ ไป ดังนั้นในวันนี้ทางรายการจึงได้แนะนำ 2 เมนูสุดไฉไล ที่จะทำให้การรับประทานแมงสะดิ้งอร่อยเหาะมากยิ่งขึ้น

แมลงทอดไฮโซ แหล่งอาหารใหม่มีประโยชน์ในอนาคตมนุษย์โลก

แมลงทอดไฮโซ
แมลงทอดไฮโซด้วยความหลากหลายและจำนวนที่มีอยู่มากมายของแมลงทั่วโลก นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางด้านพันธุกรรมและทางการแพทย์ รวมทั้งมีความโดดเด่นในด้านการช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชด้วยการเป็นแมลงหํ้าและแมลงเบียน ฯลฯ

อีกด้านหนึ่งของแมลงยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งโปรตีนเสริมชั้นดีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ องค์ การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กล่าวถึงการบริโภคแมลงที่จะกลายเป็นทางออกของมวลมนุษยชาติ ให้รอดพ้นจากภาวะอดอยากขาดแคลนอาหารในอนาคต!

จากการบริโภคแมลงที่มีมายาว นานในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย รศ.โกศล เจริญสม ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญแมลงให้ความรู้ว่า แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลก แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยคาดว่ามีอยู่นับแสนชนิดแต่ที่รู้จักกันในวันนี้น่าจะอยู่ในหลักหมื่น

“วงศ์แมลงกินได้ที่พบในประเทศ ไทยมีประมาณ 50 วงศ์ หากมองภาพรวมอนาคตข้างหน้าของการเพิ่มขึ้นของประชากร พืชอาหารรวมถึงแหล่งโปรตีนที่อาจมีไม่เพียงพอ ด้วยความที่แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปและมีจำนวนมาก อีกทั้งมีความหลากหลายของพันธุ์แมลงและยังมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้โปรตีนสูง อาหารจากธรรมชาติดังกล่าวจึงมีความโดดเด่นเป็นแหล่งอาหารสำรองของมวลมนุษย์ได้ในอนาคต”

การจัดแบ่งแมลงอาจแบ่งได้หลายหมวดหมู่ทั้ง แมลงกินได้ และกินไม่ได้ โดยแบ่งตามพฤติกรรมอย่างเช่น แมลงกลางวัน แมลงกลางคืน ตามระบบความสำคัญแบ่งเป็น แมลงมีคุณ หรือแมลงที่มีประโยชน์ และแมลงมีโทษ นอกจากนี้ยังแยกแมลงออกเป็นทางด้านการแพทย์ สัตวแพทย์หรือแมลงที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรเป็นแมลงศัตรูพืชสร้างปัญหาทางการเกษตร แต่ขณะเดียวกันแมลงดังกล่าวสามารถนำมาเป็นอาหารได้ ฯลฯ

ปลวก หนึ่งในแมลงกินได้ที่มีมาแต่โบราณ ในวิถีชาวบ้านจะขุดจอมปลวกนำนางพญาซึ่งมีขนาดใหญ่มากินโดยเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังหรือยาอายุวัฒนะ อีกทั้งปลวกมีปีกที่ขึ้นมาจากรังหรือที่เรียกกันว่า แมลงเม่า ก็นำมากินได้เช่นกัน โดยการจับแมลงชนิดนี้จะใช้กะละมังใส่นํ้าหรือถาดใส่นํ้ารองไว้ เวลาที่แมลงเม่าเล่นไฟจะตกลงมาจากนั้นนำมาคั่วเกลือ หรือไม่ก็ไปคั่วนํ้าเป็นเมนูอาหารแมลงที่นิยม

รังผึ้ง นํ้าผึ้ง ตลอดจนตัวอ่อนของผึ้ง พบว่ามีการนำมารับประทานกันเป็นอีกเมนูอาหารแมลงชั้นดีซึ่งมีโปรตีนสูงอีกทั้งยังมีความสะอาด เช่นเดียวกับ หนอนไหม หลังจากต้มรังไหมเพื่อสาวเส้นไหมนำมาทอผ้า ตัวดักแด้ไหม สามารถนำมาทานได้และด้วยอาชีพการทอผ้าไหมที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีแหล่งอาหารเหล่านี้อยู่มากและนอกจาก ไหมบ้าน ที่เลี้ยงกันทั่วไปยังมีไหมผีเสื้อยักษ์หรือที่เรียกว่า ไหมป่า ซึ่งมีความพิเศษให้เส้นใยที่ใหญ่ แข็งแรงยังเป็นอีกแหล่งอาหารที่เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหม

จากแมลงที่พบบ่อยหากเจาะลึกลงไปในความเฉพาะของแมลง ด้วงหนวดยาว นอกจากมีลักษณะเด่นเป็นแมลงปีกแข็งที่มีหนวดยาวกว่าลำตัวแล้วยังสามารถกินได้นับแต่ตัวอ่อน ดักแด้และตัวเต็มวัยซึ่งทางภาคเหนือนิยมรับประทานและรู้จักด้วงหนวดยาวซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชในชื่อ แม่ฝน ออกมาจากกอไผ่พบในช่วงฤดูฝน และ แม่แดด พบอยู่ในไร่อ้อย

ด้วงงวงมะพร้าว อีกหนึ่งชนิดแมลงกินได้ที่มีความโดดเด่น พบบริเวณยอดมะพร้าวโดยด้วงจะชอบกัดเจาะยอดมะพร้าวและด้วยความนิยมที่ผ่านมาได้มีการนำมาเพาะเลี้ยงขายซึ่งราคาต่อกิโล กรัมมีราคาอยู่ที่หลักร้อยบาทต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับ

แมลงกินได้ ตลาดที่ ไร้คู่แข่ง

แมลงกินได้
แมลงกินได้ในประเทศไทยมีประมาณ 38 ชนิด แต่แมลงกินได้ ของแมลงอินเตอร์มีอยู่ 9 ชนิดเท่านั้น เพราะไม่ใช่ว่าแมลงที่กินได้ จะขายได้เสียทั้งหมด เราคงทำแค่นี้ ไม่เพิ่มไลน์ ไปทำอย่างอื่น เท่าที่มีอยู่นี่ก็ขาย ไม่ทันแล้ว แต่จะพัฒนา ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพราะแมลงกินได้ บางชนิดก็ไม่เหมาะ ที่จะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ อย่างจั๊กจั่นนี่คุณรู้มั้ย จากไข่ไป จนเป็นตัวแก่ ใช้เวลาเท่าไหร่ สิบเจ็ดปีเชียวนะ ศตพล พลประภาส ประธานบริษัท แมลงอินเตอร์ จำกัด

อธิบาย ในขณะนี้ บริษัทผลิต จิ้งหรีด ได้เดือนหนึ่ง 3 ตัน ด้วง 5 ตัน รวมเดือนหนึ่ง ได้แมลงเกือบ 10 ตัน ส่วนด้านราคา ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั๊กแตนนี่ ผมรู้จักมาตั้งแต่ กิโลละ 40 จนตอนนี้กิโลละ 400 แล้วยังไม่พอ กับตลาดเลย เขาบอกว่าแมลง มีตลาดค่อนข้างกว้าง เพราะเป็นอาหาร ที่แปลก จึงมีคนอยากทดลองกิน โอกาส ในการทำตลาด จึงสูง สินค้าเรา ไม่ใช่สินค้า ตั้งใจซื้อ ไม่มีใคร ตั้งใจ มาห้างเพื่อ กินแมลง โดยเฉพาะหรอก แต่เป็นเพราะเขา เดินผ่านมาและเห็นว่ามันแปลก ก็เลยลองกิน อาหารที่ไม่ค่อย มีคนกิน และไม่ค่อย มีคนทำ จะมีโอกาส ทำตลาดสูง แต่เรื่องทำเล ก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยส่วนคู่แข่งนั้น มีน้อยมาก

และจะว่าไปก็เปรียบเหมือน มวยคนละรุ่น เพราะส่วนใหญ่ จะเป็นรถเข็น ที่ขายแมลงทอด ตามงานวัด ซึ่งยังไม่มีระบบ ในการทำธุรกิจ เฉกเช่นแฟรนไชส์ แมลงอินเตอร์ บางครั้ง เขายังขายแมลง ให้คู่แข่งด้วยซ้ำ ของเขาจับเอง ตามธรรมชาติ ยังไง ก็ไม่มาก เท่าเราอยู่แล้ว อย่างตั๊กแตนปาทังก้านี่ เราเพาะขาย ให้เลยด้วยซ้ำ เพราะเขามี แค่ในสต็อกเท่านั้น หมดหน้าแมลง ก็ไม่มีขาย ด้วยความชำนาญ เรื่องการเพาะเลี้ยงแมลง ศตพล เล่าว่าเขากำลัง จะเปิดศูนย์เลี้ยงแมลง อีกหนึ่งแห่ง ที่จังหวัดปทุมธานี โดยแต่ละศูนย์ ก็จะเลี้ยงแมลง เกือบทุกชนิด ยกเว้นตัวด้วง ซึ่งจะต้องเลี้ยง ที่ศูนย์ที่ภาคใต้เท่านั้น

นอกจากนี้ ต่อไปเราจะซัพพอร์ตตลาดล่าง จะเปิดโครงการ อบรมอาชีพฟรี ให้ชาวบ้านทั่วไป ที่สนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย จะสอนการเพาะเลี้ยง และการทอดแมลงขาย เพื่อสร้างอาชีพ ให้คนเหล่านั้น คือเขาเอาไปทำเองได้ แต่ต้องไม่ใช้แบรนด์ ของเรา แล้วเราจะได้อะไร เราก็ได้ขาย วัตถุดิบของเราไง กล่าวถึงวันนี้ เราคงเห็นร้านแมลงกินได้ ที่ว่านี้กัน มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อน ความสำเร็จ ของไอเดียแบบ ถูกที่ ถูกเวลา ของแมลงอินเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

ดักแด้ไหม หนอนดักแด้ขายดีเวอร์ แม่ค้าทอดขายแทบไม่ทัน

ดักแด้ไหม
อุดรธานี – แม่ค้าแมลงทอดหน้าบาน หนอนดักแด้ขายดีเวอร์ หลังนักวิจัย มช.ระบุหนอนไหมกินต้มสุก 22 ตัวเทียบเท่าไวอะกร้า 100 มิลลิกรัม ปลุกนกเขาให้ตื่นจากอาการง่วงซึม

จากกรณีกรมหม่อนไหม และนักวิจัย ม.เชียงใหม่ ร่วมกันศึกษาสรรพคุณการบริโภคหนอนดักแด้ เมื่อกินต้มสุก 22 ตัวเทียบเท่ากินไวอะกร้า ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานีจึงลงพื้นที่สำรวจรถเร่ หรือตามตลาดนัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งมีการนำหนอนดักแด้มาทอดขายให้ประชาชน พบว่าแม่ค้าที่นำหนอนดักแด้มาขายนั้นต่างบอกว่าขายดิบขายดีจนไม่น่าเชื่อ ทำให้หาหนอนดักแด้มาทอดขายแทบไม่ทัน

แม่ค้าขายแมลงทอดในตลาดนัดรายหนึ่งเล่าว่า หลังจากที่มีข่าวว่าหากบริโภคหนอนดักแด้ 22 ตัวเทียบเท่ากินยาไวอะกร้า 100 มิลลิกรัม แพร่กระจายออกไป มีคนมาซื้อหนอนดักแด้เป็นจำนวนมาก ตนหามาทอดขายแทบไม่พอ จากแต่ก่อนขายได้เพียงวันละ 5 กิโลกรัม แต่ตอนนี้วันละ 10 กิโลกรัมก็ไม่พอขาย

ทั้งนี้ จากการศึกษาของกรมหม่อนไหม ร่วมกับ ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง คณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.ปรัชญา วงศ์ทวีเลิศ ดร.ณัฐชัย ดวงนิล ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทราบว่า มีหนอน 2 สายพันธุ์ไทย คือ สายพันธุ์น้อยศรีสะเกษ-1 และเหลืองสุรินทร์ มีสารซิลเดนาฟิลที่ใช้ผลิตยาไวอะกร้า

ซึ่งหากใช้ดักแด้หนอนไหมสดๆ โดยผ่านการต้มจำนวน 22 ตัว หลังนำมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับสารซิลเดนาฟิลปริมาณ 101.57-102.55 มิลลิกรัม มากกว่ากินยาไวอะกร้า ขนาด 100 มิลลิกรัม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

แมลงทอดไฮโซ แมลงกินได้ แหล่งอาหารอนาคตมนุษย์โลก

แมลงทอดไฮโซ
แมลงทอดไฮโซด้วยความหลากหลายและจำนวนที่มีอยู่มากมายของแมลงทั่วโลก นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งทางด้านพันธุกรรมและทางการแพทย์ รวมทั้งมีความโดดเด่นในด้านการช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชด้วยการเป็นแมลงหํ้าและแมลงเบียน ฯลฯ อีกด้านหนึ่งของแมลงยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งโปรตีนเสริมชั้นดีซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ องค์ การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กล่าวถึงการบริโภคแมลงที่จะกลายเป็นทางออกของมวลมนุษยชาติ ให้รอดพ้นจากภาวะอดอยากขาดแคลนอาหารในอนาคต!

จากการบริโภคแมลงที่มีมายาว นานในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย รศ.โกศล เจริญสม ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญแมลงให้ความรู้ว่า แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลก แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศไทยคาดว่ามีอยู่นับแสนชนิดแต่ที่รู้จักกันในวันนี้น่าจะอยู่ในหลักหมื่น

“วงศ์ แมลงกินได้ ที่พบในประเทศ ไทยมีประมาณ 50 วงศ์ หากมองภาพรวมอนาคตข้างหน้าของการเพิ่มขึ้นของประชากร พืชอาหารรวมถึงแหล่งโปรตีนที่อาจมีไม่เพียงพอ ด้วยความที่แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปและมีจำนวนมาก อีกทั้งมีความหลากหลายของพันธุ์แมลงและยังมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้โปรตีนสูง อาหารจากธรรมชาติดังกล่าวจึงมีความโดดเด่นเป็นแหล่งอาหารสำรองของมวลมนุษย์ได้ในอนาคต”

การจัดแบ่งแมลงอาจแบ่งได้หลายหมวดหมู่ทั้ง แมลงกินได้ และกินไม่ได้ โดยแบ่งตามพฤติกรรมอย่างเช่น แมลงกลางวัน แมลงกลางคืน ตามระบบความสำคัญแบ่งเป็น แมลงมีคุณ หรือแมลงที่มีประโยชน์ และแมลงมีโทษ นอกจากนี้ยังแยกแมลงออกเป็นทางด้านการแพทย์ สัตวแพทย์หรือแมลงที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรเป็นแมลงศัตรูพืชสร้างปัญหาทางการเกษตร แต่ขณะเดียวกันแมลงดังกล่าวสามารถนำมาเป็นอาหารได้ ฯลฯ

หนอนผีเสื้อเยื่อไผ่ (รถด่วน) ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนสีนํ้าตาลเข้มมีขนาดตัวยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยผีเสื้อตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ไข่เป็นกลุ่มสีขาวและเมื่อใกล้ฟักจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลอ่อน มีระยะฟักไข่ 12 วัน ระยะหนอน 8-9 เดือน ระยะดักแด้ 40-60 วัน และมีระยะตัวเต็มวัย 1 เดือน ส่วนช่วงเวลาที่หนอนมีขนาดพอเหมาะแก่การบริโภคจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม

“หนอนผีเสื้อในลำไม้ไผ่หรือหนอนรถด่วนเป็นแมลงกินได้อีกชนิดที่มีชื่อได้รับความนิยมโดยเป็นแหล่งอาหารชั้นดีมีคุณค่าอาหารทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรตไขมันและแคลเซียม ฯลฯ ซึ่งในรถด่วนทอด 100 กรัม ให้พลังงาน 6743.7 กิโลแคลอรี ปัจจุบันยังสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงขายกันอย่างกว้างขวาง” อีกหนึ่งกลุ่มแมลงที่พบเห็นมีขายทั่วไปในเมนูแมลงทอดได้แก่ ตั๊กแตนปาทังก้า แมลงที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแมลงและตั๊กแตนอื่น ๆ พบตามไร่ข้าวโพดซึ่งในอดีตเคยระบาดสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตการเกษตร แมลงตับเต่า และแมลงเหนี่ยง เป็นแมลงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ในนํ้าชอบขึ้นมาเล่นแสงไฟ

จิ้งหรีด แมลงกินได้อีกชนิดที่นอกจากมีชื่อในด้านการบริโภคนำมาชุบแป้งทอดและคลุกเกลือคั่ว ปัจจุบันยังเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้กับชาวบ้านโดยมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งแมลงทอด อบแห้ง ฯลฯ วงจรชีวิตของจิ้งหรีดหากเป็นจิ้งหรีดพื้นบ้านมีวงจรชีวิต 3 เดือน ส่วนจิ้งหรีดขนาดใหญ่จะมีวงจรชีวิตประมาณ 1 ปี

“วงศ์แมลงกินได้ที่พบในประเทศ ไทยมีประมาณ 50 วงศ์ หากมองภาพรวมอนาคตข้างหน้าของการเพิ่มขึ้นของประชากร พืชอาหารรวมถึงแหล่งโปรตีนที่อาจมีไม่เพียงพอ ด้วยความที่แมลงเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปและมีจำนวนมาก อีกทั้งมีความหลากหลายของพันธุ์แมลงและยังมีคุณค่าทางโภชนาการให้โปรตีนสูง อาหารจากธรรมชาติดังกล่าวจึงมีความโดดเด่นเป็นแหล่งอาหารสำรองของมวลมนุษย์ได้ในอนาคต”